Galéria povrchov

Dostupné povrchy

Každá kombinácia materialov vyžaduje samostatnú kalkuláciu, nakoľko každý typ dosky, lepidla a povrchov sa testuje až do momentu, kedy je nájdená najvhodnejšia kombinácia pre zákazníka.